24. ОКТОБРА — 24. НОВЕМБРА

Невидљива уметност

Изложба

Народни музеј
24. ОКТОБРА — 24. НОВЕМБРА

Царски порцелан

Изложба

Народни музеј
25. ОКТОБРА

Балет Јакобсон

гала представа

народно позориште
у београду
25. ОКТОБРА

Василиjе Герело

народни уметник Русије

народно позориште
у београду
28-29. ОКТОБРА

Императорке

филм

jугословенска
кинотека
28-29. ОКТОБРА

Петар I

филм

jугословенска
кинотека

Последњи цар и први император

верзија за штампу
календар догађаја
Народни музеј
Трг Републике 1а
Изложба
Невидљива Уметност
Отварање
Трг Републике 1а
24.
октобра уторак
25.
октобра среда
28.
октобра субота
29.
октобра недеља
Народни музеј
Изложба
Царски Порцелан
Отварање
Гала-представа
Балет Јакобсон
Народно позориштеу Београду
Француска 3
24. октобра
24. октобра, 19:30
24. октобра
верзија за штампу
календар догађаја
Народно позориштеу Београду
Француска 3
Универзитет у Београду, Сала Хероja
Гала-представа
Балет Јакобсон
Предавање
Студентски трг 3
директор Ермитажа Михаил Пиотровски
«Петербуршки мостови културе»
24.
октобра уторак
25.
октобра среда
28.
октобра субота
29.
октобра недеља
октобра среда
25. октобра, 18:30
25. октобра, 18:30
Узун Миркова 1
верзија за штампу
календар догађаја
24.
октобра уторак
Народно позориште у Београду
25.
28. октобра, 18:30
октобра среда
Француска 3
28.
октобра субота
Концерт
народни уметник Русиje,
баритон Василиj Герело
29.
октобра недеља
Jугословенска кинотека
Филм
Императорке
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
Jугословенска кинотека
Филм
Узун Миркова 1
Петар I. Последњи цар и први император
28. октобра, 18:30
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
28. октобра, 18:30
Народно позориште у Београду
28. октобра, 18:30
Француска 3
верзија за штампу
календар догађаја
24.
октобра уторак
25.
октобра среда
28.
октобра субота
Концерт
народни уметник Русиje,
баритон Василиj Герело
29.
октобра недеља
Узун Миркова 1
Jугословенска кинотека
Филм
Императрице
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
Jугословенска кинотека
Филм
Узун Миркова 1
Петар I. Последњи цар и први император
28. октобра, 18:30
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
28. октобра, 18:30
календар догађаја
Наступ
Балет Јакобсон
гала концерт
Народно позориштеу Београду
Француска 3
Изложба
Народни музеј
Трг Републике 1а
Невидљива Уметност
Отварање
Изложба
Народни музеј
Трг Републике 1а
Царски Порцелан
Отварање
Наступ
Народно позориштеу Београду
Француска 3
Балет Јакобсон
гала концерт
Предавање
Универзитет у Београду, Сала Хероja
Студентски трг 3
директор Ермитажа Михаил Пиотровски «Петербуршки мостови културе»
Народно позориштеу Београду
Француска 3
Концерт
народног уметника Русије, баритона Василија Герело
Диригент Фабио Мастранђело
Jугословенска кинотека
Jугословенска кинотека
Узун Миркова 1
Филм
Царице
Узун Миркова 1
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
Филм
Петар I. Последњи цар и први император
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
Jугословенска кинотека
Узун Миркова 1
VR филм
«Кинески дворац. Наслеђе царице»
Пројекције пројекта «Пријатељи Петербурга»
верзија за штампу
Царски порцелан
Изложба
Доба Романових кроз дворске сервисе

За границом видљивог

Изложба

Царски порцелан

Изложба

Доба Романових кроз дворске сервисе

Невидљива уметност

Изложба

Невидљива уметност

За границом видљивог

За границом видљивог

Изложба

Невидљива уметност

Доба Романових кроз дворске сервисе

Изложба

Царски порцелан

Михаил Пиотровски
Jaвно предавање
Петербуршки мостови културе

Михаил Пиотровски

Jaвно предавање
Петербуршки мостови културе

руско-српска
археолошка
конференција

Михаил Пиотровски

jaвно предавање
Петербуршки мостови културе

Предавање
директор Ермитажа Михаил Пиотровски

Петербуршки
мостови културе

руско-српска
археолошка
конференција

Царски порцелан
Изложба
Доба Романових кроз дворске сервисе

диригент
Фабио Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

Царски порцелан

Изложба

Доба Романових кроз дворске сервисе

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

диригент
Фабио Мастранђело

Балет Јакобсон
Гала представа

диригент
Фабио Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

диригент
Фабио Мастранђело

Балет Јакобсон

Гала представа

Балет Јакобсон
Гала представа

диригент
Фабио Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

диригент
Фабио Мастранђело

Балет Јакобсон

Гала представа

Балет Јакобсон
Гала представа

диригент
Фабио Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

диригент
Фабио Мастранђело

Балет Јакобсон

Гала представа

Балет Јакобсон
Гала представа

диригент
Фабио Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

диригент
Фабио Мастранђело

Балет Јакобсон

Гала представа

Гала представа

Балет Јакобсон

диригент Фабио
Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

диригент Фабио
Мастранђело

Концерт
народног уметника Русије, баритона

Василиjе Герело

Балет Јакобсон
Гала представа

руско-српска
археолошка
конференција

Балет Јакобсон

Гала представа

Петербуршки
мостови културе
Предавање
директор Ермитажа Михаил Пиотровски

За границом видљивог

Изложба

Невидљива уметност

Изложба

Невидљива уметност

За границом видљивог

Петербуршки
мостови културе

Предавање
директор Ермитажа Михаил Пиотровски

Петар I.
Последњи цар и први император
Филм

Петар I.
Последњи цар и први император

Филм

Филм

Императорке

Филм

Императорке

Филм

Петар I.
Последњи цар и први император

Кинопоказе

Кинопоказе