98
SR

До састанка
2025. године!

ДО СУСРЕТА 2025.

Царски порцелан
Изложба
Доба Романових кроз дворске сервисе

24 октобар – 24 новембар 2023

Царски порцелан

За границом видљивог

Изложба

Изложба

Доба Романових кроз дворске сервисе

Невидљива уметност

Изложба

Невидљива уметност

За границом видљивог

24 октобар – 24 новембар 2023

24. октобар — 21. jaнуар 2023

За границом видљивог

Изложба

Невидљива уметност

24. октобар — 21. jaнуар 2023

Доба Романових кроз дворске сервисе

Изложба

Царски порцелан

24 октобар –

24 новембар 2023

Концерт
народни уметник Русиjе

Василиj Герело

Балет Јакобсон

Концерт
народни уметник Русиjе

Гала представа

Василиj Герело

Балет Јакобсон

Гала представа

28. ОКТОБРА 2023

25. ОКТОБРА 2023

Концерт
народни уметник Русиjе

Василиj Герело

28. ОКТОБРА 2023

Гала представа

Балет Јакобсон

25. ОКТОБРА 2023

Петар I.
Последњи цар и први император

28-29. ОКТОБРА 2023

Филм

Петар I.
Последњи цар и први император

Филм

Филм

руски ковчег

Филм

руски ковчег

28-29. ОКТОБРА 2023

28-29. ОКТОБРА 2023

Филм

Руски ковчег

28-29. ОКТОБРА 2023

Филм

Петар I.
Последњи цар и први император

28-29. ОКТОБРА 2023

руско-српска
археолошка
конференција

руско-српска
археолошка
конференција

23-31. октoбар 2023

Михаил Пиотровски
Директор Ермитажа

Jaвно предавање
Петербуршки мостови културе

Михаил Пиотровски

Директор Ермитажа

Jaвно предавање
Петербуршки мостови културе

23-31. октoбар 2023

25. ОКТОБРА 2023

Директор Ермитажа

Михаил Пиотровски

Jaвно предавање
Петербуршки мостови културе

25. ОКТОБРА 2023

руско-српска
археолошка
конференција

23-31. октoбар 2023